2Connect Business Mediation

Verbindend en betrokken

Kosten

Partijen maken zelf afspraken over de eventuele verdeling van de kosten.

In de tussen partijen en de mediation bij aanvang te tekenen mediationovereenkomst worden ook de afspraken vastgelegd die gelden voor het honorarium van de mediator en welke kosten daarbij worden doorbelast. Hierover kunnen dus geen misverstanden ontstaan. Als mediator houden we ook een inzichtelijke urenregistratie bij van de verrichte werkzaamheden. Daarin werken we transparant en inzichtelijk.

Voordat u de opdracht tot mediation verstrekt geven wij u een opgaaf van het gehanteerde uurtarief en zo mogelijk een inschatting van de kosten (voor zover inzichtelijk op dat moment).

Contactgegevens

2Connect Mediation en Advies
Mr J.C. (Jaco) Hoksbergen

Telefoon: 0512 - 549 171
Mobiel: 06-41051956


Twitter: @JacoHoksbergen
Linkedin: Jaco Hoksbergen

Latest Tweet