2Connect Business Mediation

Verbindend en betrokken

Werkwijze

In alle gevallen vindt er met de deelnemers eerst een intakegesprek per deelnemer plaats voorafgaand aan de eerste gezamenlijke bijeenkomst. Op die manier krijgt de mediator alvast een beeld van de kwestie die besproken moet gaan worden, de impact die dat heeft op de deelnemers, en kunnen deelnemers individueel ook hun hoop en verwachtingen uitspreken voordat met een gezamenlijke bijeenkomst wordt begonnen.

De eerste gezamenlijke bijeenkomst begint met de bespreking van de mediationregels en de mediation overeenkomst waarin de taken en verplichtingen van alle betrokkenen zijn vastgelegd. De mediator gaat vervolgens na of partijen tot een oplossing kunnen komen en of zij daartoe gevolmacht zijn. Alle partijen zijn in principe bij alle besprekingen aanwezig.

De mediator brengt alle persoonlijke en zakelijke belangen - ook de niet-juridische - in kaart. Ook inventariseert hij het conflict en die factoren die een oplossing belemmeren. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen en maakt hij een vervolgafspraak. Gemiddeld genomen, afhankelijk van de aard en complexiteit van het geschil, zullen in een business mediation drie tot vijf bijeenkomsten nodig kunnen zijn.

De deelnemers zullen zich actief moeten inzetten om te zoeken naar oplossingen. De mediator stimuleert de deelnemers tot overleg, stelt vragen, vat samen en begeleidt het verdere proces waarbij hij gebruik maakt van verschillende gespreks- en vraagtechnieken om het proces in goede banen te leiden en de werkelijke belangen en wensen op tafel te krijgen. De gezamenlijk gevonden oplossingen worden getoetst op haalbaarheid.
De mediator legt de afspraken en oplossingen schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst.

Contactgegevens

2Connect Mediation en Advies
Mr J.C. (Jaco) Hoksbergen
E-mail: hoksbergen@2connect.nl
Mobiel: 06-41051956

Twitter: @JacoHoksbergen
Linkedin: Jaco Hoksbergen

Latest Tweet

Jaco Hoksbergen

RT @Aux_twit: Onze updates zijn weer begonnen! Hierna bent u helemaal op de hoogte van de laatste actualiteiten rondom accountancy, fiscali…

Jaco Hoksbergen

RT @Aux_twit: Hulp nodig bij een bedrijfsovername of management buy-out? Onze specialisten helpen u graag bij verschillende verkoopvraagstu…