2Connect Business Mediation

Verbindend en betrokken

Voor accountantskantoren

In de samenwerkingsafspraken tussen de vennoten of maten van het accountantskantoor wordt vaak maar weinig aandacht besteed aan het voorkomen en oplossen van conflicten. Op het moment dat men als accountants met elkaar in zee gaat, is de samenwerking vaak optimaal. Afspraken over uit elkaar gaan of ontvlechten zijn dan vaak een "ver van mijn bed show" en worden niet altijd adequaat geregeld. Of slechts langs ingewikkelde en dure (arbitrage) procedures, waardoor alle betrokkenen de moed (bij voorbaat) wordt ontnomen om hier voortvarend mee aan de slag te gaan en het conflict voortduurt.

Waarom mediation voor accountants?

Als er conflicten in het samenwerkingsverband van het accountantskantoor ontstaan, is het verstandig daar snel aan te gaan werken, zo mogelijk met mediation ter ondersteuning. Er kunnen anders sterk nadelige effecten ontstaan die zowel zakelijk als persoonlijk (en emotioneel) tot vergaande negatieve gevolgen kunnen leiden. De klanten van het accountantskantoor mogen vanzelfsprekend niet de gevolgen van het conflict merken.

Daar ligt ook een groot belang voor de vennoten of maten van het kantoor om snel orde op zaken te brengen. Accountants willen er juist zijn om de problemen van hun klanten op te lossen en niet hun klanten lastigvallen met hun eigen problemen.
Tegelijk willen de vennoten, zoals in het geval van een uittredende vennoot, goede afspraken om te waarborgen dat er geen klanten vertrekken, ofwel dat de reikwijdte van het afgesproken concurrentiebeding niet tot nieuwe conflicten in de toekomst zal leiden.

Vaktechnische of onafhankelijkheidsrisico's?

Bovendien kunnen er – afhankelijk van de aard van het conflict – soms vaktechnische of onafhankelijkheidsrisico's in het geding komen die ook relevant kunnen zijn om snel naar een goede oplossing te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan een praktijkvoorbeeld waarbij een accountant een maatregel kreeg opgelegd wat tot een intern conflict in de maatschap leidde; dit raakte de (integere) bedrijfsvoering van het kantoor zoals vastgelegd in de VGC en Nadere voorschriften.

Geheimhoudingsplicht

Mediation leent zich ook in bijzondere zin voor samenwerkingsconflicten in de accountantsbranche. De accountantswereld is een wereld waar veel accountants elkaar, direct dan wel indirect, kennen. Bij voorkeur wil men niet dat bepaalde zaken openbaar worden. Bij mediation worden conflicten vertrouwelijk besproken en hebben alle deelnemers aan het proces een geheimhoudingsplicht. Een geheimhoudingsplicht waar ook accountants vanuit hun professie mee vertrouwd zijn. Bovendien is het accountantskantoor nimmer gebaat bij het naar buiten komen van interne conflicten en bieden de spelregels van de mediation goede waarborgen dat dit – mits partijen zich natuurlijk aan de regels houden - ook zo blijft.

De weg van mediation kan een adequate route zijn om dan gezamenlijk te gaan volgen waarbij binnen een relatief kort tijdsbestek een mogelijke oplossing in het conflict gevonden kan worden. Als mediator begeleiden wij de partijen in het zoeken naar passende oplossingen waarbij de belangen van het accountantskantoor, de zittende én eventueel uittredende partners en de daarmee verbonden klanten zo goed mogelijk worden gediend.

Specifieke expertise

Mr J.C. (Jaco) Hoksbergen is reeds meer dan 20 jaar werkzaam in de accountantsbranche en kent deze van binnenuit, onder meer vanuit diverse partnerfuncties bij verschillende accountantsorganisaties. Vanuit onze ervaring hebben wij onder meer ook de totstandkoming én afwikkeling van diverse samenwerkingsverbanden binnen de accountancy begeleidt.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. Vanzelfsprekend gaan wij hier strikt vertrouwelijk mee om.