2Connect Business Mediation

Verbindend en betrokken

Klanten accountantskantoren

Niet alleen voor accountants zelf, maar in het bijzonder ook voor de klanten van het accountantskantoor kan ondersteuning en begeleiding met mediation van grote waarde zijn. In uw accountantspraktijk heeft u immers regelmatig te maken met zakelijke geschillen of conflicten bij uw klanten. Dat kan een zakelijk geschil zijn of bijvoorbeeld een arbeidsconflict. Daarbij wordt de accountant veelal als "huisadviseur" ingeschakeld of benaderd. Dit kan onder omstandigheden echter lastig voor de accountant zijn vanwege de vertrouwensrelatie die hij met de klant heeft. Mogelijk kan het zelfs op gespannen voet staan met uw onafhankelijkheidsregels of andere aspecten van de VGC indien u een keuze moet maken welke belangen u wilt behartigen. Indien u bijvoorbeeld bij een zakelijk geschil in een familiebedrijf wordt gevraagd te adviseren bij een conflict tussen twee broers kan het moeilijk zijn een onafhankelijke positie in te blijven nemen. Het kan dan verstandig zijn om op tijd een business mediator in te schakelen.

Daarbij kan de accountant zijn adviesrol ten behoeve van het bedrijf op onafhankelijke wijze blijven vervullen. De business mediator kan zich vervolgens concentreren op de begeleiding bij het zakelijk geschil en het oplossen daarvan. Bij dergelijke mediationtrajecten bestaat bovendien dan ook de mogelijkheid dat partijen nog een adviesfunctie voor de accountant weggelegd zien, bijvoorbeeld in geval van een waardering van het bedrijf om een zakelijke uittreding van een vennoot mogelijk te doen maken. Op deze wijze kan iedere deskundige - zowel accountant als mediator - een eigen (onafhankelijke) rol vervullen in het proces en waarbij de accountantsrelatie met de klant gewaarborgd kan blijven.

2Connect Business Mediation werkt in verband hiermee ook samen met Auxilium Adviesgroep, een adviesorganisatie waarbij meer dan 200 accountantskantoren in Nederland zijn aangesloten. Bij Auxilium Adviesgroep aangesloten accountantskantoren kunnen ook gebruik maken van de specifieke expertise van ons kantoor binnen de accountancybranche. Ook niet-aangesloten kantoren kunnen vanzelfsprekend een beroep op ons doen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.