2Connect Business Mediation

Verbindend en betrokken

Aandeelhoudersconflict

Conflicten tussen aandeelhouders kunnen over tal van onderwerpen ontstaan. Dat kan communicatief van aard zijn, maar ook zakelijke aspecten kunnen een belangrijke bron vormen. Denkt u bijvoorbeeld aan een verschil van inzicht over het kopen of verkopen van een bedrijf, de waarde- of prijsbepaling van uw bedrijf, het aangaan of juist splitsen van een samenwerking, het ontstaan van een patstelling bij staking van stemmen, het dividendbeleid in de onderneming etc. etc.

Wij zijn bekend met de positie en afwegingen van aandeelhouders (en directieleden) en hebben inhoudelijke en onderhandelingskennis en -ervaring om waar nodig de belangrijkste aspecten van de voorliggende kwestie te kunnen overzien. We merken dat aandeelhouders het vaak een toegevoegde waarde vinden als het gehele proces begeleid wordt door een onafhankelijke procesbegeleider met voldoende kennis van zaken. Er hoeft dan niet in alle gevallen al een vergaand conflict te zijn maar begeleiding kan al verstandig en zinvol zijn voordat een conflict dreigt te ontstaan.

Het begeleiden van een conflict tussen aandeelhouders door een vakkundige onafhankelijke NMI Registermediator kan bijdragen om sneller overeenstemming te bereiken.

Onze ervaring leert ons dat veel aandeelhouders bovendien onderling geen goede aandeelhoudersovereenkomst hebben. En wanneer u een aandeelhoudersovereenkomst het hardste nodig heeft is het erg lastig om er alsnog een af te sluiten. Wij helpen u om de basisafspraken, op elk moment, te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Heeft u te maken met een aandeelhoudersconflict of een proces tussen aandeelhouders waarbij onafhankelijke begeleiding gewenst is? Neemt u contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Indien gewenst kunnen wij u hierin ook als adviseur begeleiding bieden bij bijvoorbeeld de totstandkoming van een goede aandeelhoudersovereenkomst.

iStock 000026802170Medium-480

"Het begeleiden van een conflict tussen aandeelhouders door een vakkundige onafhankelijke NMI Registermediator kan bijdragen om sneller overeenstemming te bereiken"