2Connect Business Mediation

Verbindend en betrokken

Arbeidsconflict en reorganisatie

Als u betrokken bent bij een arbeidsconflict weet u hoeveel impact dat op u of uw bedrijf kan hebben.

De werknemer wil het conflict vaak liefst zo snel mogelijk uit de wereld hebben, ook gezien de emotionele impact die het conflict met zich mee brengt voor de werknemer zelf en vaak ook in de thuissituatie. Contacten met de leidinggevende verlopen inmiddels moeizaam of slecht en vaak wordt een gebrek aan begrip of inlevingsvermogen ondervonden ofwel de leidinggevende wordt als partijdig gezien waardoor wantrouwen is gegroeid en een oplossing in de weg lijkt te staan.

Aan de andere kant hebben conflicten op het werk vaak een negatieve invloed op de sfeer op het werk en de resultaten van het bedrijf. Daarnaast leidt een conflict regelmatig tot ziekteverzuim en dus tot lagere productiviteit en hoge kosten. Tegelijk hebben werknemer en werkgever samen een verplichting om te werken aan reïntegratie wat vaak op gespannen voet staat met het onderliggende conflict.

Tenslotte kan een arbeidsconflict zo ver gaan dat een beëindiging van het dienstverband onontkoombaar is geworden.
Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn bij een noodzakelijke reorganisatie. In deze tijden van economische crisis kan mediation een goede bijdrage leveren om in goed overleg tussen werkgever en werknemer tot voor alle betrokken partijen acceptabele oplossingen te komen, met wederzijds respect voor elkaars belangen en toekomst.

Kortom; tal van situaties die zich lenen voor mediation. Een onafhankelijke mediator kan helpen bij het weer werkbaar maken van arbeidsverhoudingen of het oplossen van conflictsituaties. Als registermediator willen wij daarin een verbindende schakel vormen om te werken aan herstel van vertrouwen of om betrokkenen op de goede wijze uit elkaar te laten gaan.

Heeft u een arbeidsconflict en wilt u er samen een oplossing voor bedenken? Legt u dat gerust eens vrijblijvend bij ons neer. Neem contact met ons op voor meer informatie of uw vraag.

Als onderdeel van 2Connect Mediation en Advies werken wij gespecialiseerd op het totale werkveld van arbeid en samenwerking, verzuimsituaties en conflicthantering. Vanuit onze ervaring en expertise met dit werkveld kunnen wij vaak meer en betere resultaten voor de deelnemers bereiken.

iStock 000026159864Medium-480

Als registermediator willen wij daarin een verbindende schakel vormen om te werken aan herstel van vertrouwen of om betrokkenen op de goede wijze uit elkaar te laten gaan.
"