2Connect Business Mediation

Verbindend en betrokken

Concurrentiegeschil of concurrentiebeding

Concurrentiegeschil

Soms slaat de concurrentiedrang tussen bedrijven door, dan krijgt concurrentie een negatieve lading. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in negatieve berichten over uw bedrijf naar klanten of in de pers. Deze negatieve concurrentiedrang leidt vaak tot dalend vertrouwen bij klanten en raakt daarmee indirect uw bedrijfsvoering.

Het is een moeilijke stap om de negatieve spiraal te doorbreken en als concurrerende bedrijven met elkaar het overleg te gaan zoeken. Voor het onderkennen en bespreekbaar willen maken is doorzettingsvermogen en durf nodig, en de bereidheid van beide partijen om daadwerkelijk tot een oplossing te komen. Vooral voor het inventariseren van de problemen en het formuleren van gezamenlijke doelstellingen kan een mediator een belangrijke rol spelen.

Concurrentiebeding

In het geval een werkgever en een werknemer of zakelijke samenwerkingspartners na beëindiging van de samenwerking of arbeidsovereenkomst in conflict komen over de rechtsgeldigheid of de reikwijdte van een concurrentiebeding, dan kan dat conflict al snel escaleren. Voor partijen het weten komen ze dan uit bij de rechter. De uitkomst van dergelijke procedures is echter vaak ongewis en kost veel tijd en geld. Bovendien levert het vaak verder verstoorde relaties op en geen winnaars maar alleen verliezers. Het is dan ook raadzaam om bij dergelijke concurrentiegeschillen de weg van mediation te kiezen.

Een concurrentiebeding is in wezen een inperking van het grondrecht van vrije arbeidskeuze van de werknemer of zakenpartner ter bescherming van de bedrijfsbelangen van de onderneming (werkgever). Daarbij moet o.a. worden gedacht aan de bescherming van bedrijfsgeheimen, behoud van zakenrelaties of de situatie dat de werkgever in de persoonlijke opleiding en deskundigheid van de werknemer heeft geïnvesteerd.

De reikwijdte of uitleg van een dergelijk beding geeft ook vaak aanleiding tot discussie of conflicten. Wordt het een (ex) werknemer of zakenpartner bijvoorbeeld in een straal van 10 km rond het bedrijf verboden om concurrerende werkzaamheden te verrichten of valt de hele provincie of de gehele Randstad daaronder?

Een concurrentiebeding dat bij aanvang van de samenwerking wordt afgesproken kan door allerlei omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een wijziging van de functie maar ook doordat het bedrijf van de werkgever anders wordt ingericht of groeit, zwaarder op de werknemer of vennoot gaan drukken. Stel bijvoorbeeld dat u in dienst bent getreden als assistent accountant, een concurrentiebeding hebt getekend en vervolgens bent 'doorgegroeid' naar accountant of vennoot. Ook in dit soort situaties kunnen conflicten ontstaan die niet in belang zijn van de onderneming of uw klanten.

Heeft u te maken met een geschil dat betrekking heeft op concurrentie en onderkent u dat procederen niet bijdraagt aan een oplossing? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden van mediation in uw situatie met ons te bespreken.

iStock 000022503476Medium-480

"Voor het onderkennen en bespreekbaar willen maken is doorzettingsvermogen en durf nodig"