2Connect Business Mediation

Verbindend en betrokken

Conflict in maatschap of v.o.f.

Oorzaken van maatschapconflicten kunnen mogelijk klein zijn, de gevolgen zijn vaak groot. Zeker als een conflict escaleert. Maten of vennoten die te maken krijgen met een conflict binnen de maatschap of v.o.f. zijn daarna vaak niet meer in staat te werken binnen dit samenwerkingsverband. Maar een conflict heeft niet alleen gevolgen voor de maat of vennoot in kwestie, het raakt de hele maatschap of v.o.f. Het kan zelfs zover komen dat de toekomst van de gezamenlijk gedreven onderneming in het geding dreigt te komen.

Bovendien heeft het vaak gevolgen voor het andere personeel, klanten en zelfs de thuissituatie. Kortom, een goed functionerende samenwerking zonder (sluimerende) conflicten is van groot belang.

Alle samenwerkingspartners hebben er belang bij om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Niet alleen vanwege de economische verbintenis, ook vanwege het collegiale verband. Daarnaast zorgt een goed functionerende maatschap of v.o.f. voor efficiency en kennisbundeling. Die belangen kunnen echter ook botsen. Als de onderlinge communicatie of het probleemoplossend vermogen daarbij onvoldoende is, is de kans op een conflict reëel. In de praktijk gaan deze conflicten vaak over samenwerken, kwaliteit, diensten of financiën. Mediation kan dan helpen hierbij een oplossing te vinden die de belangen van de betrokkenen dient.
Voor goede samenwerking is heldere communicatie essentieel. Veel conflicten zijn vaak tot dit punt te herleiden. Binnen de mediation zal in het bijzonder ook aandacht bestaan voor de wijze waarop onderling tussen de vennoten of maten de communicatie plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

Heeft u te maken met een conflict in de maatschap, v.o.f. of zakelijke samenwerking? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

"Een conflict heeft niet alleen gevolgen voor de maat of vennoot in kwestie, het raakt de hele maatschap of v.o.f.."

iStock 000025414887Medium-480