2Connect Business Mediation

Verbindend en betrokken

Ondernemingsraad

Ook tussen directies en ondernemingsraden kan verschil van inzicht ontstaan waarbij betrokkenen er belang bij hebben om met inzet van mediation tot een voor het bedrijf gezamenlijk standpunt of oplossing te kunnen komen.

Dat kan betrekking hebben op voorgenomen besluiten van de directie die onderworpen zijn aan adviesrecht of instemmingsrecht van de ondernemingsraad, of ook betrekking hebben op de omvang van de rechten van de ondernemingsraad. Bijvoorbeeld wat gebeurt er als ondernemingsraad en directie het niet eens zijn over de vraag of sprake is van een 'belangrijk besluit' (waarop de ondernemingsraad adviesrecht heeft)? Zeker in tijden van economische crisis komen er vaak voorgenomen besluiten op tafel die vergaande personele consequenties kunnen hebben, wellicht tot een sociaal plan aanleiding geven en die de ondernemingsraad tot moeilijke afwegingen dwingt, ook richting haar eigen achterban.

De OR kan op grond van artikel 26 WOR bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam beroep instellen tegen een besluit van de ondernemer als bedoeld in artikel 25 WOR. Deze mogelijkheid is een aanvulling op het adviesrecht van de OR en een andere procedure dan die bij de kantonrechter. Ook als de OR geen advies heeft uitgebracht, kan zij zich wenden tot de Ondernemingskamer. Dit kan het geval zijn wanneer de ondernemer geen advies heeft gevraagd aan de OR, terwijl hij dit op grond van zijn wettelijke verplichting wel had moeten doen. Ook als de OR in redelijkheid niet genoeg tijd of informatie heeft gehad om advies te kunnen geven, kan de OR zich wenden tot de Ondernemingskamer.

Echter; beide partijen zitten vaak niet te wachten op procedures of escalatie van de onderlinge verhoudingen. Zowel directie als ondernemingsraad hebben een wederzijds belang dat de samenwerking waar mogelijk in goede harmonie plaatsvindt. Zo zijn er tal van omstandigheden die de verhoudingen tussen ondernemingsraad en directie "op scherp" kunnen zetten en die door de inzet van mediation tot meer wederzijds respect of begrip voor elkaars belangen kunnen leiden.
Heeft u te maken met een ondernemingsraad of directie waar de onderlinge verhoudingen in het geding zijn of deskundige begeleiding wenselijk is om uw situatie te beoordelen? Neem vrijblijvend Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

"Zowel directie als ondernemingsraad hebben een wederzijds belang dat de samenwerking waar mogelijk in goede harmonie plaatsvindt."

iStock 000009866519Small-480