2Connect Business Mediation

Verbindend en betrokken

Verschil van inzicht directie

Ook binnen directies van ondernemingen komen veelvuldig spanningen of conflicten voor die de dagelijkse samenwerking in het gedrang kunnen brengen. Deze kunnen te maken hebben met verschil van inzicht over het voeren beleid, maar ook over belangrijke beslissingen als een voorgenomen reorganisatie, overname- of fusieplannen, investeringen etc.

Daarbij spelen vaak bij meerhoofdige directies niet alleen zakelijke afwegingen een rol maar ook de persoonlijke verhoudingen. Het is in het belang van de onderneming dat de directie zoveel mogelijk op één lijn zit. Gebeurt dat niet (meer) dan kunnen er conflicten ontstaan of mogelijk ook een patstelling in de besluitvorming die de continuïteit van de onderneming zelfs kan raken. Ook vanwege dit ondernemingsbelang is het essentieel dat een directieconflict of geschil zo snel mogelijk wordt opgelost, zo nodig met de inzet van een deskundige mediator.

De statutair directeur in een besloten vennootschap heeft bovendien te maken met een bijzondere rechtspositie. Naast de functie als directeur van de vennootschap (hierop is het vennootschapsrecht van toepassing) is er vaak ook sprake van een arbeidsovereenkomst met de vennootschap (hierop is het arbeidsrecht van toepassing). De Algemene Vergadering (AV) beslist meestal over de benoeming en over ontslag. Ook hierbij kunnen spanningen en conflicten in beeld komen die de verhoudingen tussen de directieleden en/of de aandeelhouders raken waardoor de samenwerking verstoord dreigt te raken. Juridisering van het conflict ligt dan al snel op de loer.

Ook vanwege mogelijke publiciteit kiezen bestuurders vaak voor mediation om de problemen op te lossen. Het lastige samenwerkingsconflict of de moeilijke positie wordt (voor zover mogelijk) dan binnenskamers opgelost en dat geeft voor alle betrokkenen rust.

Heeft u te maken met een situatie waarbij de onderlinge verhoudingen binnen de directie of de relatie met de aandeelhouder(s)? Neemt u vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden van mediation te bespreken.

"Het is in het belang van de onderneming dat de directie zoveel mogelijk op één lijn zit."

iStock 000012509921Medium-480